Laboral

*ALTA EMPRESA A LA SEGURETAT SOCIAL

*CONFECCIÓ I TRAMITACIÓ CONTRACTES DE TREBALL, PRÒRROGUES,MODELS DE CONTRACTE, NÒMINES

*ALTA Y BAIXA TREBALLADORS EN LA SEGURETAT SOCIAL

*CONFECCIÓ I LIQUIDACIÓ CARTES DE D'ACOMIADAMENT I LIQUIDACIONS D'EMPRESA

*REPRESENTACIÓ DEVANT L' ADMINISTRACIÓ.