Laboral

*ALTA EMPRESA A LA SEGURETAT SOCIAL

*CONFECCIÓ I TRAMITACIÓ CONTRACTES DE TREBALL , PRORROGUES,MODELS DE CONTRACTES, NÒMINES

*ALTA I BAIXA TREBALLADORS A LA SEGURETAT SOCIAL

*CONFECCIÓ I LIQUIDACIÓ CARTES D¡ACOMIADAMENT LIQUIDACIONS D' EMPRESA

*REPRESENTACIÓ DAVANT L' ADMINISTRACIÓ