Fiscal

*DECLARACIONS DE RENDA

*DECLARACIONS DE RENDA RESIDENTS I NO RESIDENTS

*DECLARACIONS DE PATRIMONI

*RECURSOS I ACTUACIONS DAVANT L' ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA

*AUTOLIQUIDACIONS D' IMPOSTOS

*LLIBRES COMPTABLES

*IVA

*SOL.LICITUD DE REA

*AJORNAMENTS D' IMPOSTOS

*SOCIETATS (CREACIÓ, DECLARACIONS COMPTABLES I TRIBUTÀRIES)

*ESTUDI INICI D' ACTIVITAT (COMPTABLE I TRIBUTARI)